פרוייקט

קהילת ציון 6-8 הרצליה

סוג

תמ"א חיזוק

סטאטוס

פרויקט בביצוע

תאור

יש 12 דירות קיימות, מוסיפים 10 דירות חדשות