פרוייקט

הרב מיימון 6 הרצליה

סוג

תמ"א חיזוק

סטאטוס

פרויקט בביצוע

תאור

יש 16 דירות קיימות, מוסיפים 12 דירות חדשות